مشتری دیگری عاشق شراب سازی شراب عکس سکسی از کس وکون است

Views: 33
یک صاحب مزارع انگور انگور میوه شیرین را به نوشیدنی های استثنایی تبدیل می کند. خلاقیت های عزیز لیز رنگین کمان در سراسر ایتالیا ، از زاویه هایی که به سمت مشتریان متنوع می رود ، شناخته شده اند. مشتری دیگری می خواست یک بطری نوشیدنی نخبگان بخرد تا خمیر او متناسب باشد. مرد ثروتمند قصد ازدواج داشت ، اما در حین طعم الکل او چنان مست شد که شلوار خود را با یک نوشیدنی در ناحیه کشاله ران پایین کشید. صاحب شراب مفید شراب برای شستن لباس هایش عجله داشت ، که در زیر او مزرعه ای قوی تر یافت. کرامت با لمس دستهای ملایم متورم عکس سکسی از کس وکون شده بود ، زیرا به همان اندازه تقسیم می شد که در کدام شکاف برای تخلیه - در کلاه خانم کارخانه شراب سازی یا در حکم یک همسر آینده - تقسیم می شود!