سبزه سکس کونزن خارجی و محافظ امنیتی

Views: 254
این دانشجوی سبزه ، با کونزن خارجی دمهای خنده دار ، در یک تی شرت زرد و یک دامن کوچک ، کاملاً می دانست که سیگار کشیدن یک دانشگاه غیر سیگاری است ، و هنگامی که او توسط یک نگهبان گرفتار شد ، بسیار ترسیده بود. او قول داد اگر ساکت باشد ، برای او کاری انجام خواهد داد. مرد مطلوب او را به كلاس خالی برد و به او دستور داد كه شیر بخورد. جوجه با جدیت پفی درست کرد ، سپس خود را تسلیم یک مرد بزرگ شده در میز معلم کرد.